Sinds 2010

SK Coaching werkt sinds 2010 samen met Gemeente Amsterdam en meerdere organisaties/instellingen/bedrijven

IJburger van het Jaar

Sinan Kelebek/SK Coaching is door bewoners gekozen tot IJburger van het Jaar 2017

Projecten

Verschillende sport en maatschappelijke projecten, waarbij werken aan competenties en het verbinden van verschillende doelgroepen centraal staan.

Activiteiten en onze projecten

Zie voor activiteitenaanbod onze social mediakanalen op Instagram en Facebook

Over ons

SK Coaching coacht en begeleidt jongeren in verschillende wijken, waarbij sport wordt ingezet als middel om laagdrempelig in contact te komen met verschillende doelgroepen.
Maar wij doen veel meer dan sport alleen!
Binnen de activiteiten wordt er actief gewerkt aan het ontwikkelen van vaardigheden, zoals: samenwerken, omgaan met teleurstellingen, elkaar helpen, etc. Daarnaast wordt er op een speelse manier gewerkt aan het versterken/aanleren van normen en waarden.
De begeleiding van onze activiteiten ligt in handen van jongeren uit de wijk die wij opleiden tot (sport)begeleiders en inzetten als rolmodel voor de opgroeiende jeugd in hun eigen wijk.
Wij doen dit sinds 2010 waarmee wij een kleine, solide community hebben opgebouwd.

Door structureel en intensief contact te onderhouden met jeugd, jongeren, bewoners en netwerkpartners is een vertrouwensband ontstaan.
Hierdoor kunnen wij hulpvragen in kaart brengen en vervolgens de desbetreffende persoon hierin laagdrempelig en efficiënt begeleiden/doorverwijzen.
Bij hulpvragen die ons overstijgen, werken wij samen met organisaties die hierin gespecialiseerd zijn.

Wij bieden voor jongeren uit de wijk stage- en werkplekken en ondersteunen in het vinden van een passende opleiding, een stageplek, (bij)baan en/of vrije tijdbesteding. Daarnaast werven wij ook vrijwilligers vanuit bewoners en jongeren die zich willen inzetten voor hun eigen wijk. Zo werken wij bijvoorbeeld met bewoners samen die jongeren helpen met het opstellen van een sterk CV en bewoners die zich aansluiten bij de Vrienden van SK Coaching en zich zo beschikbaar stellen om te helpen bij zaken die spelen in de wijk.
Samen bouwen wij aan de sociale infrastructuur in de eigen wijk.

Ook bieden wij verschillende activiteiten aan waarbij jongeren in contact komen met bewoners en organisaties die actief zijn in de wijk, waarmee wij in de wijk een netwerk creëren.
Dit doen wij om de sociale cohesie in de wijk te versterken, zodat men elkaar durft aan te spreken en er een gemoedelijk sfeer heerst.

Wil jij je ook inzetten voor jouw wijk?
Neem dan contact met ons op via info@skcoaching.net

Media

Vrienden van SK Coaching

Opdrachtgevers/Samenwerking

Neem gerust contact met ons op.

Heb je vragen over onze activiteiten, neem dan gerust contact met ons op.

3 + 3 = ?

Vertrouwenspersoon SK COACHING

Binnen SK COACHING staat Mohamed el Amrani beschikbaar als vertrouwenspersoon. Voor zaken aangaande ongewenst gedrag / seksuele intimidatie kun je een bericht sturen naar Mohamed via mohamed@skcoaching.net.

Naast de vertrouwenspersoon kun je ook terecht bij het landelijk vertrouwenspunt Sport van het NOC*NSF.

Het NOC*NSF Vertrouwenspunt Sport is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 22.00 uur en op zaterdag van 12.00 tot 16.00 uur. Op zondag is er geen bereikbaarheid. Het nummer is 0900 – 202 55 90 (€ 0,10 per minuut).